Zarys dziejów -powstanie miejscowości

 

Bukownica-

wieś położona pomiędzy Gostyniem i Krobią.Dawniej pisano;Bukownicza,Bukorniza lub Bukovniza.Płynąca  w pobliżu rzeczka Kania nosiła kiedyś nazwę Bukówka lub Bukowica. Pod wzgl.kościelnym wieś należy do parafii krobskiej.

Bukownica tworzyła wspólnie z Sikorzynem jedną włość.W 1310 r. właścicielami Bukownicy byli bracia Wawrzyn,Jarosław i Pean,które to imię przypomina biskupa Peana i sąsiadujące Pijanowice.Bracia ci oddali część swej wsi sołtysowi Sulisławowi,celem lokacji na prawie niemieckim.Rezultatem tego było zwolnienie kmieci z wszelkich opłat na 12 lat.Sołtysi oprócz zwyczajowych przywilejów,mieli możliwość czerpania dodatkowych korzyści z łąk i stawów. W 1381r.występuje w źródłach Janek z Bukownicy, który świadczy w Poznaniu,a w 1393r.Marcin i Stefan.Pięć lat później,drogą sprzedaży przeszła połowa Bukownicy,która tworzyła sołectwo, z rąk dziedzica Marcina w posiadanie braci Ziemisława i Konrada z Gorzyc,a od tej rodziny nabył ją biskup poznański.

Bukownica,stanowiąca część"klucza krobskiego",była w nim najmniejszą osadą.Wpłynął na to fakt,że odłączono od niej Sikorzyn.W szesnastym wieku było w Bukownicy tylko 7 łanów osadzonych.Folwark w Bukownicy powstał z półtora łana sołtyskiego i pół łana pustego.W 1581r.w Bukownicy było 7 łanów zajętych przez kmieci,1 zagrodnik i 2  chałupników.O dziejach wsi w siedemnastym stuleciu zachowały się tylko szczątkowe informacje.W miejskich księgach występuje w roku 1608 niejaki Thuła.Prawdopodobnie tą samą osobą jest Urban Busz.Jego synem miał być Jakub Busz.W źródłach występują jeszcze;Stanisław Flecik z Bukownicy oraz Grzegorz Kurek.Również bardzo ubogie są wiadomości o wsi w osiemnastym wieku.Z ksiąg kościelnych wynika,że dzierżawcą Bukownicy i Sikorzyna był w roku 1745 Mikołaj Bieliński,a sołtysem w 1727r.Busz.Z chłopów mieszkał tu kmieć Chudy(1741),półkmieć Gałka(1748)i Jeż(1753),półślednik Srokosz(1749),Buszyk i Karolczak(1763),Formanowski(1781)i Kamyk(1786).W roku 1755 był w Bukownicy wolarz Paszek,a w 1766 mieszkał tu niejaki Berusik z Rębowa.

Po przejęciu "dóbr krobskich"przez władze pruskie,wieś weszła w tzw.skład ekonomii krobskiej.W 1798r. było w Bukownicy tylko 7 dymów.Mniej jeszcze,bo tylko 6 samodzielnych gospodarstw spotykamy przy regulacji pańszczyzny(reces regulacyjny 13 grudzień 1833r.):dwa gospodarstwa kmiece okupne Franciszka Busza i Jakuba Glury,cztery gospodarstwa zaciężne Franciszka Chudego,Nereusza Karolczaka,Władysława Gały i Łucji Ziemlińskiej.Posiadacze gospodarstw zobowiązani byli płacić czynsz roczny oraz podatek kościelny(mesze).63% przekazanej w 1833r. ziemi stanowiły pastwiska(108 mórg pruskich).Wcześniej włościanie ci,mieli wolne pastwisko w Starej Krobi.W tym samym roku przydzielono im łąkę nad granicą żychlewską.Również podzielono pomiędzy włościan część pastwiska zwanego "błonie",leżącego pomiędzy Sikorzynem,Bukownicą i Pijanowicami.Obejmowało  ono ok.250 mórg.  Bukownica uchodziła zawsze za wieś ubogą. Dzieci należały do szkoły w Sikorzynie.Kościół parafialny był w Krobii.W 1933r. założono tu koło BBWR. 

 M.K

KROBIA I OKOLICE-ZARYS DZIEJÓW

Robert Grupa

Andrzej Miałkowski

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 5644591 osób.
realizacja 2011: studio fabryka