Przyłącz się do walki z białaczką

 

 

 

 

Jeżeli ktoś jest chętny i chciałby wesprzeć Fundację DKMS jako potencjalny dawca szpiku,to prosimy o kontakt z Fundacją oraz z naszą kroniką. Prosimy zapoznać się z informacjami,a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Nasza krew,to wielki dar!!!


"Zbyt często życie ludzkie rozpoczyna się i kończy pozbawione radości i pozbawione nadziei"  

 Jan Paweł II

 


Fundacja DKMS ma od dawna jedna misję: znalezienie jak najwiekszej liczby dawców dla tych, którzy chorują na białaczkę. Ty też możesz uratować komuś życie! Przyłącz się więc do walki z białaczką. Dla większości chorych na białaczkę, jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczep zdrowych komórek macierzystych od „genetycznego bliźniaka“.

1. Kto może zostać dawcą?

Dawcą może zostać każda osoba:

- ogólnie zdrowa

-  w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia

-  która nie rejestrowała się w innej bazie dawców szpiku

 

2. Kto nie może zostać dawcą?

Zarejestrowanie dawcy może odbyć się zgodnie z obowiązującymi w Polsce wytycznymi medycznymi.

Dawcą nie mogą zostać następujące osoby:

- W wieku poniżej 18 roku życia oraz powyżej 55
- Ci, którzy ważą mniej niż 50kg lub mają duża nadwagę. BMI Index powyżej 40
- Z poważnymi chorobami (pełna informacja dostępna pod numerem telefonu 22 331 01 47)
- Po przeszczepach organów
- Uzależnione od leków, alkoholu, narkotyków i innych substancji
- Które rejestrowały się w innej bazie dawców szpiku


Dawcą nie może zostać także osoba z poniższymi schorzeniami:

a) choroby o nieznanej etiologii w wywiadzie,
b) czynnej choroby nowotworowej lub choroby nowotworowej w wywiadzie,
c) choroby Creutzfeldta-Jacoba,
d) postępującej demencji lub zwyrodnieniowej choroby neurologicznej, w tym o nieznanym pochodzeniu,
e) biorcy hormonów uzyskanych z ludzkiej przysadki (np. hormon wzrostu),
f) biorcy przeszczepów rogówki, twardówki i opony twardej, a także osoby, którą poddano nieudokumentowanej operacji neurochirurgicznej, w której zastosowana mogła być opona twarda,
g) zakażenia ogólnoustrojowego niebędącego pod kontrolą w momencie pobrania, w tym choroby bakteryjnej, uogólnionego zakażenia wirusowego, grzybiczego lub pasożytniczego lub poważnego zakażenia miejscowego w komórkach lub tkankach, które mają być pobrane,
h) dodatniego wywiadu, objawów klinicznych lub wyników badań laboratoryjnych świadczących o zakażeniu wirusem HIV, ostrym lub przewlekłym zapaleniu wątroby wywołanym przez wirusa HBV lub przez wirusa HCV lub wirusem HTLV I/II,
i) ryzyka przeniesienia zakażeń, o których mowa w lit. h, lub obecności czynników ryzyka związanych z tymi zakażeniami
j) czynnej i przewlekłej lub z wywiadu lekarskiego, uogólnionej choroby autoimmunologicznej,
k) leczenia środkami immunosupresyjnymi,
l) odbycia przez potencjalnego dawcę komórek krwiotwórczych podróży przez regiony lub pobyt w regionach gdzie istnieje możliwość narażenia go na kontakt z chorobami zakaźnymi,
m) obecności na ciele fizycznych oznak wskazujących na zagrożenie chorobą zakaźną,
n) szczepienia żywym atenuowanym wirusem w wywiadzie, jeżeli istnieje możliwość jego przeniesienia,
o) przebytych zabiegów z zastosowaniem przeszczepów ksenogenicznych,
p) istnienia zagrożenia przeniesienia chorób dziedzicznych w przypadku szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
r) HIV 1 i 2 - Anty-HIV-1 i 2,
s) wirusowe zapalenie wątroby typu B - HBsAg i Anty HBc,
t) wirusowe zapalenie wątroby typu C - Anty-HCV,
u) kiła testy swoiste,

 

 


Osoby po przeszczepieniach organów, ze szczególnym uwzględnieniem przeszczepu:

np. nerki, serce, skóra, rogówka, opona mózgowa, ścięgno Achillesa


Osoby uzależnione:

np. od alkoholu, narkotyków i leków

 

3. Co w przypadku kiedy jestem / będę w ciąży?

Przede wszystkim: gratulacje! Jeśli jesteś zarejestrowanym dawcą prosimy poinformować Fundację o zajściu w ciąże i o przewidywanym terminie porodu.  

W okresie ciąży, a także w ciągu 6 miesięcy po porodzie nie będziesz brana pod uwagę, jako potencjalny dawca. Jeśli nie jesteś jeszcze zarejestrowana, a jesteś w ciąży nie przeszkadza to w dokonaniu rejestracji i oddaniu próbki krwi do przebadania. Później, kiedy Twój organizm nie będzie już obciążony możesz zostać dawcą i uratować komuś życie.

 

4. Rejestracja przez internet – jak? (Pałeczki, inaczej waciki)

Rejestracji można dokonać też przez Internet na stronie DKMS lub dzwoniąc do biura Fundacji. Pocztą otrzymasz komplet dokumentów oraz pałeczki do pobrania wymazu z jamy ustnej. Pałeczki wraz z deklaracją należy odesłać pocztą na adres DKMS Polska. Jest to metoda prostsza dla dawcy, nie wymaga wychodzenia z domu, wizyty u lekarza, pobierania krwi.

 

Niezależnie od metody pobrania materiału genetycznego (krew czy też wymaz z jamy ustnej), próbkę należy przebadać pod kątem cech zgodności tkankowej. Koszt rejestracji jednego potencjalnego dawcy, w tym badanie materiału w laboratorium wynosi 250 zł. Koszty te nie są niestety pokrywane przez Ministerstwo Zdrowia, więc Fundacja DKMS pokrywa koszty badania ze środków własnych. Dlatego tak ważne są dotacje finansowe - pozwolą one na przebadanie większej ilości dawców, a w efekcie zwiększą szanse na nowe życie.

 

Poniżej krótkie wyjaśnienie procedury pobrania pałeczkami śluzu z jamy ustnej:

 

Gruntownie przepłucz jamę ustną i gardło wodą, aby pozbyć się resztek jedzenia (w żadnym wypadku nie należy używać środków dezynfekujących). Pomoże to wykluczyć błędy w wynikach analizy. Czystym wacikiem (nie wolno go dotykać palcami) wywierając stosowny nacisk przez

30 sekund pocieraj nim wewnętrzną stronę policzka (w fałdzie przy dziąsłach górnej szczęki). Poruszając wacikiem w górę i w dół jednocześnie obracaj nim, aby zebrać jak największą ilość błony śluzowej jamy ustnej. Dalsze szczegóły dostępne po zamówieniu pakietu rejestracyjnego drogą internetową.

 

5. Zmiana nazwiska po ślubie - jak dokonać aktualizacji w bazie DKMS?

Informacje o zmianach można przesłać na nasz adres drogą pocztową lub dokonać aktualizacji drogą internetową. Adres: Fundacja DKMS Baza Dawców Komórek Macierzystych Polska ul. Altowa 18 02-386 Warszawa Prosimy podaj swój numer dawcy, który otrzymałeś podczas rejestracji oraz dane, których dotyczy zmiana (adres, nazwisko). Zmian możesz dokonać na stronie internetowej „Dawcy – Zmiana danych osobowych“

 

7. Jak duże są szanse, że faktycznie zostanę dawcą?

Jak pokazują statystyki, w ciągu 10 lat od rejestracji, maksymalnie 5 na 100 zarejestrowanych osób zostaję dawcą. Na zostanie dawcą wcześniej niż w przeciągu 10 lat, wyższe szanse mają osoby młode. 1% z nich zostaje faktycznym dawcą w ciągu pierwszego roku od rejestracji. W ciągu 3 lat działalności DKMS w Polsce faktycznymi dawcami zostało 270 osób na 258 222 zarejestrowanych.

 

 

8. W jaki sposób chronione są moje dane osobowe?

Dla Fundacji DKMS Polska ochrona danych osobowych potencjalnych dawców ma priorytetowe znaczenie. Zbiór danych osobowych dawców zarejestrowany jest w GIODO (Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) pod nr 077862 Zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku dane są zbierane oraz przetwarzane tylko po uzyskaniu uprzedniej zgody potencjalnego dawcy. Dane są przechowywane przy zachowaniu maksymalnych środków bezpieczeństwa.

 

 

Do rejestrów polskich oraz do rejestru światowego zgodnie z zasadami transferowania danych dawców, przekazywane są dane w postaci anonimowej. Zawierają one określenie cech zgodności tkankowej oraz wiek i płeć oraz numer pod którym dawca jest zarejestrowany w bazie danych Fundacji DKMS Pols

 

9. Jak długo trwa proces badań kontrolnych w przypadku stwierdzenia zgodności pomiędzy pacjentem a dawcą? Licząc od momentu pobrania komórek macierzystych lub szpiku kostnego do przeszczepu?

Od momentu stwierdzenia zgodności pomiędzy pacjentem a dawcą (potwierdzenie na podstawie badania CT, do którego przeprowadzenia potrzebne jest ponowne pobranie próbki krwi od dawcy) do momentu oddania komórek macierzystych lub szpiku kostnego aż przeszczepu może minąć od jednego do trzech miesięcy. Zależy to od stanu pacjenta. W trakcie badań nastąpi wykluczenie wszelkich zagrożeń zdrowotnych ze strony dawcy (np. wszelkie wirusy, schorzenia reumatyczne).

 

10. Kiedy potrzebne są dodatkowe badania?

W przypadku stwierdzenia pomiędzy dawcą, a pacjentem, czyli biorcą zgodności antygenów HLA prowadzonę są dodatkowe badania, które mają na celu ostateczne i jednoznaczne potwierdzenie zgodności. Badania te pozwalają na podjęcie ostatecznej decyzji o przeszczepie od konkretnego dawcy. Prawdopodobieństwo, że dawcą zostanie osoba, której 4 antygeny są zgodne z 4 antygenami pacjenta wynosi 5%.

W przypadku stwierdzenia zgodności potrzebne są dalsze badania, wykluczające zagrożenia zdrowotne dla pacjenta, wykluczające obecność groźnych wirusów.

 

 

Więcej informacji na stronie -> Klik

 

M.K & W.CH

Komentarze:

Informujemy, że komentarze są własnością ich twórców. Redakcja zastrzega sobie prawo do ingerowania lub całkowitego ich usuwania jeżeli nie będą zgodne z tematem artykułu, zasadami współżycia społecznego, a także wówczas, gdy będą naruszały normy prawne i obyczajowe.
Aktualnie brak komentarzy.
Wyraź swoją opinię:
Stronę odwiedziło 5644586 osób.
realizacja 2011: studio fabryka